Expertise arbeidsongeschiktheid, letselschade of medische aansprakelijkheid

Doel van de expertise is het beantwoorden vragen naar beperkingen in de werksituatie, naar letselschade door een bepaalde gebeurtenis of naar medische aansprakelijkheid. Een expertise wordt gevraagd, omdat hierover een verschil van mening is tussen de betrokkene en bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij of het UWV. De expertise heeft als doel te helpen bij de oplossing hiervan.

Het onderzoek omvat altijd een uitgebreid onderzoek gericht op de specifieke vraagstelling, daarnaast een algemene psychiatrische anamnese, een somatische anamnese, onderzoek naar het gebruik van middelen of geneesmiddelen en een biografisch onderzoek met een sociale anamnese. Veel aandacht wordt besteed aan het dagelijks functioneren en aan de belemmeringen, die iemand beleeft.

Het functioneren tijdens het onderzoek zelf wordt beschreven in het psychiatrisch onderzoek in engere zin. Incidenteel volgt er een kort somato-neurologisch onderzoek en een lab. onderzoek. In overleg met de aanvragende partij wordt het onderzoek soms uitgebreid met een neuropsychologisch onderzoek. Wanneer betrokkene dat wenst, mag er bij het grootste deel van het onderzoek een vertrouwenspersoon aanwezig zijn. Uiteindelijk worden alle bevindingen samengevat, gewogen en kom ik tot een conclusie en beantwoording van de vraagstelling.

Een expertise zit dus altijd op het raakvlak van het medische en het juridische vlak en het is niet de bedoeling dat ik met iemand een behandeling start. Dat zal eventueel door een ander moeten gebeuren.

Het onderzoek wordt verricht volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR). Bij letselschade wordt er vaak gebruik gemaakt van de AMA Guides. Voor klachten heeft de NVMSR een klachtregeling.

Ethiek

Gezien de grote consequenties van een expertise zijn onafhankelijkheid en objectiviteit erg belangrijk en ik ga hier zorgvuldig mee om. Bij ieder rapport worden feiten zo objectief mogelijk beschreven en conclusies onderbouwd. Voor de iemand zelf hangt er veel van af maar ook de maatschappelijke gevolgen zijn erg belangrijk. Het CBR vraagt bijvoorbeeld om een strenge opstelling van de keurend arts vanwege de verkeersveiligheid. Ook bij beoordelingen van arbeidsongeschiktheid of letselschade is er een spanningsveld. Iemand zelf wil uiteraard dat diens verhaal serieus en voor waarheid wordt gehouden. Aan de andere kant moeten uitkeringen alleen worden toegekend aan mensen die er werkelijk recht op hebben. Ik probeer naar eer en geweten en zonder onderscheid des persoons te rapporteren.

Procedure

De aanvrager (bijv. UWV, Verzekeringsmaatschappij, Rechtbank sector Bestuursrecht) stuurt mij het dossier, waarna ik het dossier bestudeer, om te beslissen of er bezwaren tegen deze expertise zijn. Het is belangrijk dat er geen sprake is van belangenverstrengeling, ik moet onafhankelijk zijn. Daarna wordt betrokkene uitgenodigd, met een kopie aan de aanvrager. Soms vraagt iemand voor zichzelf een expertise, ook dat is mogelijk maar dan is overleg vooraf belangrijk. Er moet natuurlijk wel een goede vraagstelling zijn en dat gaat meestal via een medisch adviseur. Zonder goede vraagstelling, zal een expertise geen goed antwoord opleveren en dus tot teleurstelling leiden. Afstemmen met de “tegenpartij” is vaak nuttig, wanneer die zich kan vinden in de keuze van de expert, geeft dat vaak voordelen. (tel. overleg via 06-317 511 30 of mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Voordat het verslag definitief verstuurd wordt, heeft iemand recht op inzage en correctie van aantoonbare onjuistheden (correctie recht). Bij letselschade- of medische aansprakelijkheid geldt er tevens een blokkeerrecht.

Kosten

De kosten zijn in overleg en hangen onder andere af van de uitgebreidheid van het dossier en de vraagstelling, van het verloop van het onderzoek zelf en van de tijd die besteed wordt aan het opvragen en verwerken van informatie van behandelaars (uiteraard na toestemming van betrokkene).Indien gewenst kan ik na inzage in het dossier een prijsopgaaf doen. 

Richtlijn psychiatrische expertise NVMSR

Copyright © 2023 Buiten Psychiatrie. Alle rechten voorbehouden.