CBR Keuring

Deze keuring wordt door het CBR gevraagd, nadat je in de gezondheidsverklaring één of enkele positieve items, zoals ADHD, ASS, depressie of middelenmisbruik hebt benoemd. Je hebt dan een keuring nodig om je rijbewijs te krijgen of te kunnen houden. Ook kan het CBR een onderzoek vorderen, nadat je bent aangehouden en je onder invloed was van drank of drugs. Hierbij is het rijbewijs vaak ingevorderd, tot na het onderzoek.

Het onderzoek omvat altijd een specifieke anamnese, gericht op de aanleiding van de keuring. Verder wordt gevraagd naar eventuele andere psychiatrische problematiek, wordt gevraagd naar algemene gezondheid en het gebruik van middelen of geneesmiddelen, een korte biografie en een sociale anamnese. Het functioneren tijdens het onderzoek zelf wordt beschreven in het psychiatrisch onderzoek. In het geval van verdenking alcoholmisbruik volgt er een kort somato-neurologisch onderzoek en bij verdenking op misbruik van drank of middelen vindt er een lab. onderzoek plaats. Aan het einde van het onderzoek wordt in het kort verteld wat de bevindingen zijn en in grote lijn het advies zal zijn. Wanneer er nog lab onderzoek moet worden gedaan, moet dat uiteraard worden afgewacht en uiteindelijk heeft het CBR het laatste woord!

Ethiek

Gezien de grote consequenties van een expertise zijn onafhankelijkheid en objectiviteit erg belangrijk en ik ga hier zorgvuldig mee om. Bij ieder rapport worden feiten zo objectief mogelijk beschreven en conclusies onderbouwd. Voor de iemand zelf hangt er veel van af maar ook de maatschappelijke gevolgen zijn erg belangrijk. Het CBR vraagt bijvoorbeeld om een strenge opstelling van de keurend arts vanwege de verkeersveiligheid. Ook bij beoordelingen van arbeidsongeschiktheid of letselschade is er een spanningsveld. Iemand zelf wil uiteraard dat diens verhaal serieus en voor waarheid wordt gehouden. Aan de andere kant moeten uitkeringen alleen worden toegekend aan mensen die er werkelijk recht op hebben. Ik probeer naar eer en geweten en zonder onderscheid des persoons te rapporteren.

Procedure

De adviserend geneeskundige van het CBR heeft beslist dat er een psychiatrisch onderzoek nodig is. Daarvoor wijzen ze een psychiater aan of kan iemand zelf een psychiater kiezen uit het digitale bestand van het CBR. Wanneer ik een naam en dossier van het CBR krijg, neem ik zo snel mogelijk contact op, per mail of anders schriftelijk. Andersom kan ook, dat iemand mijn naam heeft gekregen. Dan kan per mail om een afspraak worden gevraagd, waarna ik zo snel mogelijk reageer. Bij een vorderingsonderzoek wordt de afspraak door het CBR gepland. Ik ben één van de psychiaters die hiervoor door het CBR is geschoold en waarvan het CBR gebruik maakt. Ik heb over het algemeen een volle agenda en het dossier niet bij de hand en daarom probeer ik telefonisch contact zoveel mogelijk te beperken. Dat voorkomt misverstanden en geeft een betere service. De wachttijd is wat variabel maar is meestal niet langer dan twee weken, Afronding van het rapport is vaak binnen een aantal werkdagen, maar uiteraard afhankelijk van eventueel lab. onderzoek. Er is recht op inzage van het rapport, op correctie van feitelijke onjuistheden en uiteindelijk mag ook de definitieve verzending worden geblokkeerd. Dat laatste heeft uiteraard wel consequenties.

Kosten

De kosten zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaald. Aan het onderzoek voor de eigen verklaring wordt, inclusief de verslaglegging ca. een uur besteed. Kosten van eventueel lab. onderzoek worden apart gefactureerd. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet, een enkele keer schiet een werkgever te hulp, wanneer die er baat bij heeft. De kosten worden aan het eind van het onderzoek bij mij afgerekend. Bij het vorderingsonderzoek, wat meer tijd vraagt, worden de kosten rechtstreeks door het CBR verrekend.

Copyright © 2021 Buiten Psychiatrie. Alle rechten voorbehouden.